لوگوی سازگان

پمپ سرنگ

 • دارای حافظه دارویی شامل داروهای پرکاربرد
 • بازبینی تاریخچه رخدادها و آخرین تغییرات حافظه
 • قابلیت تنظیم نرخ جریان تزریق در حین تزریق
 • دارای بلوس دستی و اتومات
 • قابلیت تبادل بی سیم اطلاعات با سیستم اینفیوژن سوپر ویژن
 • ویژگی ها
 • دانلود
 • محصولات مرتبط
  • دارای آنتی بلوس در هنگام به وجود آمدن انسداد جهت کاهش تدریجی سرعت تزریق
  • دارای نرخ جریان قابل تنظیم و همچنین مود وزنی قابل تنظیم برای نوزادان و اطفال
  • نوع سرنگ : 5,10,20,30,50 ml
  • روش عملکرد : (متناسب با نوع و دوز دا رو)
   • Flow Rate
   • Time
   • Body weight
  • دقت : % 3 ±
  • دامنه جریان : وابسته به اندازه سرنگ
  • نرخ افزایش : ml/h0.1
  • نرخ بلوس :وابسته به اندازه سرنگ
  • حافظه ثبت دارو : 40 نوع دارو
  • تعداد ثبت رخدادها : 1500 رخداد
  • وضعیت شاخص : Stop Run, Bolus ,KVO
  • تمام شدن تزریق، نزدیک شدن به انتهای تزریق،خالی شدن سرنگ،جدا شدن سرنگ،انسداد،خالی شدن باتری،ضعیف شدن باتری،یادآوری ادامه تزریق
  • سطح هشدار انسداد : دارای سه سطح وسطح ضعیف به عنوان پیش فرض
  • میزان مقاومت در برابر آب : IPX3