لوگوی سازگان

ماژول SPO2

  • ماژول پالس اكسي متري براي نمايش شكل موج و نرخ ميزان اشباع اكسيژن
  • مناسب براي بيماران نوزاد، اطفال و بزرگسال
  • ویژگی ها
  • محصولات مرتبط