لوگوی سازگان

ماژول NIBP

  • اندازه گيري فشارخون غير تهاجمي به روش اسيلومتري
  • مناسب براي بيماران نوزاد، اطفال و بزرگسال
  • سه روش اندازه گيري: دستي، اتوماتيك و پيوسته
  • ویژگی ها
  • محصولات مرتبط