لوگوی سازگان

مانیتورینگ مرکزی

  • نمایش دو صفحه‌ای، پشتیبانی 64 مانیتور به طور همزمان
  • مرور 64 شکل موج قابل انتخاب برای بیماران مختلف به مدت 72 ساعت
  • مشاهده تا 240 ساعت اطلاعات ترند هر بیمار متصل به سیستم
  • دارای آلارم صوتی و بصری، تنظیم حدود آلارم پارامترها
  • قابلیت مرور 720 مورد آلارم رخ داده برای هر بیمار
  • ویژگی ها
  • محصولات مرتبط